25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ZANUSSI ZWN286Dzięki nieocenionej bazie danych, 72 opinii o ZANUSSI ZWN286, Diplotop porównuje ZANUSSI ZWN286 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ZANUSSI ZWN286.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ZANUSSI
Najpopularniejsze produkty ZANUSSI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ZANUSSI ZWN286

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi ZANUSSI ZWN286 jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chcesz się upewnić, że ZANUSSI ZWN286 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ZANUSSI ZWN286 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Detergenty w pastylkach lub w dawkach naley umieszczawkomorzenadetergentywpralce. Usuwaj¹c plamy przed cyklem zmywania naley pamiêta o zaleceniach producenta danego rodka dotycz¹cych dozowania. Stosuj¹c detergent ze rodkiem odplamiaj¹cym naley wl¹cza cykl prania bezopónionegostartu. Maksymalnyladunekbielizny zaleyodrodzajutkaniny Ilobieliznywkladanejdobêbnapralkiniemoe przekracza wartoci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia (w kg). Pojemno bêbna jest uzaleniona od rodzaju tkaniny, która ma by uprana. Odziebardzobrudn¹lublatwoabsorbuj¹c¹wodênaleyprawmniejszychilociach. Niewszystkietkaninymaj¹jednakow¹objêtoizdolnoabsorbowaniawody. Dlategobêbennaleynapelniabior¹cpoduwagêrodzajbielizny: · calkowicie, ale nie przeladowywa w przypadku bawelny,lnuitkaninmieszanych; · dopolowywprzypadkuuszlachetnianejbawelnyi tkaninsyntetycznych; · do jednej trzeciej dla tkanin delikatnych (firanki, welnaitp. Wprzypadkutkaninmieszanychnaleywypelnibêben tak,jakdlanajdelikatniejszejodziey. Miêdzynarodowesymbole konserwacjiodziey 6 7. KONSERWACJAI CZYSZCZENIE Przed przyst¹pieniem do czyszczenia lub konserwacji naley odl¹czy pralkê od zasilania, wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdkaelektrycznego. Ponownezamontowanie: 7. Usuwanieosadów Jeeli detergent jest dozowany prawidlowo, nie ma koniecznociusuwaniakamieniazwnêtrzapralki. Jeeli usuniêcie osadów bêdzie konieczne, naley uy specjalnego, nie powoduj¹cego korozji preparatu przeznaczonego do pralek (dostêpny w sklepach). Przestrzega wskazówek producenta preparatu, dotycz¹cych dozowania oraz czêstotliwoci usuwania kamienia. Zaloyzasobnikproszkunaswojemiejscepostêpuj¹cw odwrotnejkolejnociniprzyrozmontowaniu. Filtrwylewowy Pralka wyposaona jest w filtr mechaniczny (w przedniej, dolnejczêci),slu¹cydowychwytywanianitekidrobnych przedmiotów pozostawionych w odziey. Naley go regularnieczyci. Wskanik,,Filtr"*jestpodwietlony,gdy filtrjestzbytzabrudzonylubzatkany...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ZWN286 jest łatwy w użyciu?

72 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI ZWN286 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

317069539920
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.78
= 3.06

Przeciętny wynik wynosi 6.78, a średnia różnica 3.06.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ZWN286 jest bardzo wydajny?

72 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ZANUSSI ZWN286 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

104669958816
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.67
= 2.69

Przeciętny wynik wynosi 6.67, a średnia różnica 2.69.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ZWN286 jest solidny i wytrzymały?

72 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ZANUSSI ZWN286 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

2133118776915
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.53
= 2.78

Przeciętny wynik wynosi 6.53, a średnia różnica 2.78.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ZWN286 ma dobry stosunek ceny do jakości?

72 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1053811765719
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.71
= 2.75

Przeciętny wynik wynosi 6.71, a średnia różnica 2.75.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.