25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SIEMENS WDI1441Dzięki nieocenionej bazie danych, 28 opinii o SIEMENS WDI1441, Diplotop porównuje SIEMENS WDI1441 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SIEMENS WDI1441.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne SIEMENS
Najpopularniejsze produkty SIEMENS
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SIEMENS WDI1441

Przeciętny użytkownik uważa, że SIEMENS WDI1441 jest dużo trudniejszy w obsłudze niż produkty konkurencji.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chcesz się upewnić, że SIEMENS WDI1441 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale nie wszyscy tak uważają. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SIEMENS WDI1441 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
13 Pierwsze pranie Przed opuszczeniem fabryki pralkozmywarka zosta³a dok³adnie skontrolowana. Aby usun¹æ resztki wody u¿ytej w próbach, pierwszy raz pralkê nale¿y uruchomiæ niczego nie wk³adaj¹c do jej bêbna. q Sprawdziæ, czy blokady transportowe, znajduj¹ce siê z ty³u pralkosuszarki, zosta³y wykrêcone. q Nie wk³adaæ prania. q Zamkn¹æ drzwiczki. q Odkrêciæ kran. q Ca³kowicie wysun¹æ szufladê na proszki pior¹ce. q Pó³ dozownika normalnego rodka pior¹cego wsypaæ do komory 2. i Nie stosowaæ specjalnych rodków pior¹cych do we³ny i tkanin delikatnych (tworzenie siê piany). q Zamkn¹æ szufladê na rodki pior¹ce. q Programator ustawiæ na odpowiednim programie np. y cotton (Bawelna/Tkaniny kolorowe) 60 °C. q Nacisn¹æ przycisk M start. q Po zakoñczeniu realizacji programu programator ustawiæ w pozycji off (Wy³. ) q Otworzyæ drzwiczki. i Drzwiczki pozostawiæ uchylone, aby wnêtrze pral kosuszarki mog³o wyschn¹æ. 14 Programy i funkcje Programator Programy mo¿na ustawiaæ za pomoc¹ programatora. Mo¿na obracaæ go w obu kierunkach. Programatora nie nale¿y ustawiaæ pomiêdzy dwoma programami. Æ cotton (Tkaniny bia³e/kolorowe) 30, 40, 60, 90 °C Intensywne programy pior¹ce do wytrzyma³ej bawe³ny, prania kolorowego lub p³ótna lnianego. Maksymalny ³adunek: 5,0 kg Æ+P cotton+prewash (Tkaniny bia³e/kolorowe z praniem wstêpnym) 60 °C Do rzeczy bardzo zabrudzonych z plamami oraz do odzie¿y roboczej/kombinezonów. ¼ zalecanej iloci rodka pior¹cego wsypaæ do komory 1. Maksymalny ³adunek: 5,0 kg Ay mix 30 °C Program optymalizowany pod wzglêdem czasu, nadaje siê do lekko zabrudzonej bielizny bawe³nianej i syntetycznej. Ró¿ne rodzaje bielizny mog¹ byæ razem prane. Przydatny tak¿e do prania nowej bielizny przed jej pierwszym u¿yciem. i Bieliznê bia³¹ i kolorow¹ praæ oddzielnie. Nowe, kolorowe wyroby praæ zawsze oddzielnie, a nie razem z innymi rzeczami. Krótki czas prania...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WDI1441 jest łatwy w użyciu?

28 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SIEMENS WDI1441 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

30203213734
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.29
= 3.13

Przeciętny wynik wynosi 6.29, a średnia różnica 3.13.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WDI1441 jest bardzo wydajny?

28 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SIEMENS WDI1441 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

11013324436
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.79
= 2.74

Przeciętny wynik wynosi 6.79, a średnia różnica 2.74.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WDI1441 jest solidny i wytrzymały?

28 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SIEMENS WDI1441 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20221224436
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.54
= 3.06

Przeciętny wynik wynosi 6.54, a średnia różnica 3.06.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WDI1441 ma dobry stosunek ceny do jakości?

28 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20023132933
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.57
= 2.72

Przeciętny wynik wynosi 6.57, a średnia różnica 2.72.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.