25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADEDzięki nieocenionej bazie danych, 36 opinii o PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE, Diplotop porównuje PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne PARTNER
Najpopularniejsze produkty PARTNER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE

Zdaniem użytkowników PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest trudny w użyciu.Średnio użytkownicy uznali, że produkt nie jest niezawodny., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE i innymi produktami.

Użytkownicy produktu przyznali niskie oceny za wydajność., Ale zdania użytkowników są podzielone. Użytkownicy twierdzą, że cena jest odpowiednia w stosunku do oferowanych usług Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Podczas wykonywania tej operacji nie nale y pali tytoniu. Silnik nale y w cza z dala od miejsca, w którym nalewane by o paliwo oraz z dala od pojemników z paliwem (minimalna odleg o 3 metry). Nie nale y dolewa paliwa przy pracuj cym silniku. · Aby zmniejszy ryzyko wzniecenia po aru, nale y utrzymywa urz dzenie w czysto ci, usuwaj c z niego resztki trawy, li cie, nadmiar oleju. Odrzut Urz dzenia wyposa one w nó mog w momencie zetkni cia si z twardymi przedmiotami ulec gwa townemu odrzutowi bocznemu. Nó mo e spowodowa amputacj r ki lub nogi. Si a odrzutu mo e przenie si z urz dzenia na osob je obs uguj c , powoduj c utrat przez ni kontroli nad urz dzeniem. Odrzut mo e wyst pi tak e wtedy, gdy do strzy enia u ywa si jakiegokolwiek no a w obr bie tak zwanego sektora ryzyka (zobacz N1); zaleca si wi c, by do strzy enia wykorzystywa wy cznie pozosta y sektor no a. UWAGA! Nale y zawsze stosowa dobrze naostrzony nó. Nó ze zu ytymi z bami nie tylko utrudnia strzy enie, lecz mo e tak e powodowa reakcj odrzutu. UWAGA! Nie nale y ponownie ostrzy uszkodzonego lub zu ytego no a. Nale y wymieni go na nowy. rodki ostro no ci w czasie transportu · B8. Nie nale y nigdy transportowa wykaszarko - wycinarki, tak e na krótkich odcinkach drogi, z w czonym silnikiem. Podczas transportu silnik urz dzenia musi by wy czony, a nó lub g owica y kowa zwrócone do ty u. W przypadku przewo enia wykaszarko wycinarki samochodowym rodkiem 4 - POLSKI UWAGA! Zaleca si stosowanie oryginalnych akcesoriów i cz ci zamiennych; s one dost pne u oficjalnych sprzedawców. Wykorzystywanie akcesoriów i cz ci zamiennych nieoryginalnych zwi ksza ryzyko wyst pienia nieszcz liwego wypadku. W takim przypadku producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone osobom lub rzeczom...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest łatwy w użyciu?

36 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

31113832455
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.03
= 2.99

Przeciętny wynik wynosi 6.03, a średnia różnica 2.99.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest bardzo wydajny?

36 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

21033474543
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.06
= 2.62

Przeciętny wynik wynosi 6.06, a średnia różnica 2.62.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jest solidny i wytrzymały?

36 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz PARTNER T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

22115744433
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.64
= 2.71

Przeciętny wynik wynosi 5.64, a średnia różnica 2.71.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy T300,30CC, BENT SHAFT, NO BLADE ma dobry stosunek ceny do jakości?

36 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

21122336664
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.50
= 2.79

Przeciętny wynik wynosi 6.5, a średnia różnica 2.79.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.