25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników PARTNER HG 550Dzięki nieocenionej bazie danych, 74 opinii o PARTNER HG 550, Diplotop porównuje PARTNER HG 550 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla PARTNER HG 550.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne PARTNER
Najpopularniejsze produkty PARTNER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o PARTNER HG 550

Użytkownicy słabo ocenili PARTNER HG 550 w kategorii przyjazności dla użytkownikaUżytkownicy uważają, że jest bardzo nietrwały., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Jeśli chcesz się upewnić, że PARTNER HG 550 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Zdaniem użytkowników, to nie jest wydajne., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Przeciętny Kowalski uważa, że produkt jest drogi Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PARTNER HG 550 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
UWAGA: ZALECA SIÈ STOSOWANIE ORYGINALNYCH AKCESORIÓW I CZÈCI ZAMIENNYCH. rodki ostronoßci majåce na celu bezpieczne uywanie noyc · Naley upewni siTM, e obecne w miejscu pracy osoby trzecie lub zwierzTMta znajdujå siTM w bezpiecznej odlegoßci (minimum 10 metrów). Jeßli to konieczne, naley uy odpowiednich sygnaów ostrzegawczych, aby wspomniane osoby i zwierzTMta oddaliy siTM na bezpiecznå odlegoß. · W przypadku polania noyc paliwem, naley przed uruchomieniem sprawdzi, czy silnik jest cakowicie suchy. · Naley dba, by uchwyty byy zawsze suche i czyste. · Nie naley wåcza noyc, których ostrza så uszkodzone lub nadmiernie zuyte. · Jeßli stosowana jest osona na twarz Electrolux, naley upewni siTM, czy usuniTMta z niej zostaa ewentualnie obecna, przezroczysta, plastikowa folia zabezpieczajåca. · Podczas uruchamiania i dziaania noyc, naley zawsze trzyma ich ostrza z daleka od ciaa i odziey. · Naley zawsze przyjmowa stabilnå pozycjTM stojåcå. · Nie naley uywa noyc do ywopotów stojåc na drabinie lub na innej niestabilnej powierzchni. · W przypadku strzyenia wysokich ywopotów lub krzewów naley stosowa stabilne i bezpieczne podwyszenia, nie naley zbytnio przechyla siTM, naley zawsze w peni panowa nad utrzymaniem równowagi. · Jeßli uderzy siTM przypadkowo wå przedmiot, naley natychmiast wyåczy silnik i sprawdzi stan noyc. · Naley upewni siTM, czy podczas uywania noyc uchwyt oraz zespoy zabezpieczajåce så odpowiednio zainstalowane. · Podczas czynnoßci ciTMcia i strzyenia brzegów, naley zawsze utrzymywa silnik na wysokich obrotach. Operacje te nie powinny by wykonywane, gdy silnik pracuje na niskich obrotach. · Podczas strzyenia nie naley nigdy podnosi noyc powyej wysokoßci ramion. · Naley zawsze zaczeka, aby silnik zmniejszy obroty do minimum i dopiero wtedy przenieß noyce z jednego obszaru krzaka lub ywopotu na drugi...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy HG 550 jest łatwy w użyciu?

74 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że PARTNER HG 550 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1076915895113
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.85
= 2.59

Przeciętny wynik wynosi 5.85, a średnia różnica 2.59.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy HG 550 jest bardzo wydajny?

74 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że PARTNER HG 550 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

3092516889410
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.89
= 2.71

Przeciętny wynik wynosi 5.89, a średnia różnica 2.71.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy HG 550 jest solidny i wytrzymały?

74 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz PARTNER HG 550 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

126110131096412
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.07
= 2.61

Przeciętny wynik wynosi 6.07, a średnia różnica 2.61.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy HG 550 ma dobry stosunek ceny do jakości?

74 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

6261811897412
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 5.77
= 3.02

Przeciętny wynik wynosi 5.77, a średnia różnica 3.02.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.