25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M ASTDzięki nieocenionej bazie danych, 42 opinii o MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST, Diplotop porównuje MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne MTD
Najpopularniejsze produkty MTD
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST

Według użytkowników, MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Jeśli chcesz się upewnić, że MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale zdania użytkowników są podzielone. Użytkownicy uznali, że produkt jest bardzo drogi w stosunku do jego możliwości Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
34 Descrierea pieselor componente ­ Fig. 36­37 1. regulator de turaþie pentru mers în gol 2. bujie Opis delov ­ Sl. 36­37 1. Regulator stevila vrtljajev pri prostem teku 2. Vzigalna svecka Opis dijelova ­ crt. 36­37 1. Regulator brzine vrtnje u praznom hodu 2. Svjeica za paljenje Fig. 35 NO Dane znajduj¹ce siê na tabliczce znamionowej urz¹dzenia proszê wpisa do umieszczonego ni¿ej pola. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia umieszczona jest w pobli¿u silnika. Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla póYniejszej identyfikacji urz¹dzenia w celu zamówienia czêoeci zamiennych i dla serwisu. DLA WLASNEGO BEZPIECZEÑSTWA PRAWIDLOWE ZASTOSOWANIE URZ¥DZENIA Niniejsze urz¹dzenie prznaczone jest tylko i wyl¹cznie ­ do zastosowania zgodnie z opisami i wskazówkami bezpieczeñstwa podanymi w tej instrukcji u¿ytkowania i obslugi, ­ do zastosowania w ogródkach dzialkowych i przydomowych, ­ do koszenia brzegów trawników i malych lub trudnodostêpnych powierzchni trawiastych (np. pod krzewami) ­ jak równie¿ do koszenia chaszczy, krzaków i zarooeli. Urz¹dzenie nie jest dopuszczone do zastosowañ wykraczaj¹cych poza tutaj opisane. U¿ytkownik odpowiada za wszystkie szkody wyrz¹dzone osobom trzecim i ich mieniu. Urz¹dzenie mo¿na u¿ytkowa tylko w stanie technicznym przepisanym przez jego producenta i w którym zostalo ono dostarczone. Samowolnie dokonane zmiany urz¹dzenia wykluczaj¹ odpowiedzialnooe producenta za szkody wynikaj¹ce z tych zmian. WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA PRZED URUCHOMIENIEM URZ¥DZENIA PRZECZYTA WSZYSTKIE WSKAZÓWKI Proszê przeczyta starannie niniejsze wskazówki. Proszê zapozna siê z obslug¹ i u¿ytkowaniem urz¹dzenia. Urz¹dzenia nie wolno obslugiwa osobom zmêczonym lub chorym, znajduj¹cym siê pod wplywem dzialania alkoholu, narkotyków lub medykamentów. Dzieciom i mlodzie¿y poni¿ej 16 roku ¿ycia nie wolno obslugiwa tego urz¹dzenia. Proszê sprawdzi urz¹dzenie przed przyst¹pieniem do jego u¿ycia. Uszkodzone czêoeci nale¿y natychmiast wymieni na nowe...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest łatwy w użyciu?

42 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

202231410657
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.76
= 2.68

Przeciętny wynik wynosi 6.76, a średnia różnica 2.68.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest bardzo wydajny?

42 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

202223410656
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.67
= 2.62

Przeciętny wynik wynosi 6.67, a średnia różnica 2.62.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jest solidny i wytrzymały?

42 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20123447838
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.76
= 2.64

Przeciętny wynik wynosi 6.76, a średnia różnica 2.64.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 M AST ma dobry stosunek ceny do jakości?

42 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

51211357539
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.26
= 3.27

Przeciętny wynik wynosi 6.26, a średnia różnica 3.27.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.