25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULLDzięki nieocenionej bazie danych, 23 opinii o MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL, Diplotop porównuje MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne MTD
Najpopularniejsze produkty MTD
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL

Użytkownicy MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL i innymi produktami.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale użytkownicy mają bardzo różne zdania. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA PRZED URUCHOMIENIEM URZ¥DZENIA PRZECZYTA WSZYSTKIE WSKAZÓWKI Proszê przeczyta starannie niniejsze wskazówki. Proszê zapozna siê z obslug¹ i u¿ytkowaniem urz¹dzenia. Urz¹dzenia nie wolno obslugiwa osobom zmêczonym lub chorym, znajduj¹cym siê pod wplywem dzialania alkoholu, narkotyków lub medykamentów. Dzieciom i mlodzie¿y poni¿ej 16 roku ¿ycia nie wolno obslugiwa tego urz¹dzenia. Proszê sprawdzi urz¹dzenie przed przyst¹pieniem do jego u¿ycia. Uszkodzone czêoeci nale¿y natychmiast wymieni na nowe. Proszê sprawdzi, czy nie ma przecieków paliwa. Proszê siê upewni, czy wszystkie elementy l¹cz¹ce s¹ zamontowane i zamocowane. Proszê wymienia te elementy zespolu tn¹cego, które posiadaj¹ rysy, s¹ pêkniête lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Proszê siê upewni, czy zespól tn¹cy jest prawidlowo zamontowany i zamocowany. Proszê siê upewni, czy oslona zespolu tn¹cego jest prawidlowo zamontowana i znajduje siê w odpowiedniej pozycji. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek mo¿e spowodowa zranienie u¿ytkownika lub osób trzecich, albo spowodowa uszkodzenie urz¹dzenia. Proszê stosowa tylko originalne linki o oerednicy 2,41 mm. Nie wolno stosowa linek ani sznurków wzmacnianych wlóknem metalowym, drutu, lañcuchów, lin lub im podobnych. Mog¹ one ulec zlamaniu lub siê ukruszy, a nastêpnie zosta wyrzucone jak niebezpieczne pociski. Nale¿y by oewiadomym wystêpowania niebezpieczeñstwa zranienia glowy, r¹k i nóg. Proszê nacisn¹ dYwigniê gazu. Musi ona natychmiast wróci do pozycji zerowej. Wszystkie nastawienia i naprawy nale¿y wykona przed wl¹czeniem urz¹dzenia i przed przyst¹pieniem do pracy urz¹dzeniem. Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zawsze najpierw oczyoeci obszar przeznaczony do koszenia. Proszê usun¹ wszystkie przedmioty, takie jak kamienie, odlamki szkla, gwoYdzie, drut, lub sznur, które mog¹ zosta pochwycone i wrzucone przez urz¹dzenie, albo zapl¹ta siê w zespole tn¹cym...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jest łatwy w użyciu?

23 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

30002230166
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.87
= 3.33

Przeciętny wynik wynosi 6.87, a średnia różnica 3.33.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jest bardzo wydajny?

23 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20002410446
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.04
= 3.00

Przeciętny wynik wynosi 7.04, a średnia różnica 3.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jest solidny i wytrzymały?

23 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20001530426
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.83
= 2.91

Przeciętny wynik wynosi 6.83, a średnia różnica 2.91.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL ma dobry stosunek ceny do jakości?

23 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

20001313328
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.30
= 2.96

Przeciętny wynik wynosi 7.3, a średnia różnica 2.96.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.