25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników MCCULLOCH P13597RBDzięki nieocenionej bazie danych, 1 opinii o MCCULLOCH P13597RB, Diplotop porównuje MCCULLOCH P13597RB z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla MCCULLOCH P13597RB.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne MCCULLOCH
Najpopularniejsze produkty MCCULLOCH
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o MCCULLOCH P13597RB

Nabywcy uważają, że MCCULLOCH P13597RB jest trudny w użyciu.Użytkownicy uważają, że jest nietrwały., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między MCCULLOCH P13597RB i innymi produktami.

Według statystyk użytkownicy nie uważają produktu za bardzo wydajny., W tej kwestii użytkownicy są jednomyślni. Produkt otrzymał niską ocenę za stosunek cena/jakość Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla MCCULLOCH P13597RB przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Pi sestavování dbejte na to, aby bylo písmeno ,,A" na stejné stran ucpávky i rukojeti, a aby byla ob písmena viditelná seshora, pokud ucpávka lezí na zemi. Upewnij si czy litery A na uchwycie i wkladce s umieszczone obok siebie i czy s widoczne, gdy calo ley na ziemi. DYwigniê mo¿na ustawiæ w po³o¿eniach jazdy do przodu, w po³o¿eniu neutralnym i w po³o¿eniu jazda do ty³u. Mo¿na przemieszczaæ dYwigniê z po³o¿enia neutralnego w górne po³o¿enie jazdy do przodu nie zatrzymuj¹c dYwigni przy ¿adnym z pooerednich po³o¿eñ. Przed przesuniêciem dYwigni w nowe po³o¿enie nale¿y od³¹czyæ silnik, wy³¹czaj¹c sprzêg³o w uk³adzie napêdowym. Nale¿y zatrzymaæ kosiarkê w przypadku gdy chce siê zmieniæ pozycjê dYwigni z po³o¿enia jazda do przodu w po³o¿enie jazda do ty³u lub odwrotnie. Tak¿e przemieszczanie dYwigni pomiêdzy ró¿nymi po³o¿eniami jazdy do przodu nie mo¿e siê odbywaæ gdy kosiarka siê porusza. Promjena brzine od neutralne do najvece moze se obaviti bez zaustavljanja rucice u svakom od medupolozaja. Preraova môzete z vonobehu hne na najrýchlejsí chod bez toho, aby ste museli postupne preraova na nizsie stupne, ktoré sú medzi nimi. Przesuniêcie dYwigni do przodu powoduje w³¹czenie napêdu przyrz¹du tn¹cego, napinany jest pas w przek³adni pasowej i no¿e tn¹ce zaczynaj¹ siê obracaæ. Podczas przeje¿d¿ania nad nierównooeciami na trawniku) nale¿y poci¹gn¹æ dYwigniê do ty³u. Nigdy nie wolno zostawiaæ kosiarki z kluczykiem w stacyjce. Poci¹gn¹æ dYwigniê hamulca postojowego do góry i utrzymywaæ j¹ w takim po³o¿eniu. Przy rozruchu zimnego silnika dYwignia ssania powinna byæ wyci¹gniêta. Gdy silnik zacznie pracowaæ nale¿y powoli wepchn¹æ dYwigniê ssania do po³o¿enia ,,ssanie wy³¹czone" Podczas uzupe³niania paliwa nie wolno paliæ papierosów, nie wolno uzupe³niaæ paliwa gdy silnik jest ciep³y. Dbajte na to, aby ste po natankovaní dobre utiahli uzáver nádrze...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy P13597RB jest łatwy w użyciu?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MCCULLOCH P13597RB jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00010000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 3.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 3, a średnia różnica 0.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy P13597RB jest bardzo wydajny?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MCCULLOCH P13597RB jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00010000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 3.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 3, a średnia różnica 0.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy P13597RB jest solidny i wytrzymały?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz MCCULLOCH P13597RB jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00010000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 3.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 3, a średnia różnica 0.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy P13597RB ma dobry stosunek ceny do jakości?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00010000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 3.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 3, a średnia różnica 0.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.