25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników LG K09AHDzięki nieocenionej bazie danych, 79 opinii o LG K09AH, Diplotop porównuje LG K09AH z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla LG K09AH.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne LG
Najpopularniejsze produkty LG
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o LG K09AH

Użytkownicy LG K09AH uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Jeśli chcesz się upewnić, że LG K09AH spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LG K09AH (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Nie naleÍy dotykaÚ metalowych czici urzÓdzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Nie naleÍy wchodziÚ na urzÓdzenie ani nic na nim kÊaÚ. (jednostki zewnitrzne) · Wystipuje ryzyko zranienia. · Wystipuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu. NaleÍy zachowaÚ ostroÍnoÚ podczas rozpakowywania i instalacji produktu. · Ostre krawidzie mogÓ byÚ przyczynÓ zranienia. Nie naleÍy wsadzaÚ rÓk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urzÓdzenia. · ZnajdujÓ sii tam ostre, ruchome czici, mogÓce spowodowaÚ zranienie. Podczas demontaÍu urzÓdzenia nie naleÍy go przechylaÚ. · Skropliny znajdujÓce sii w rodku mogÓ sii rozlaÚ. Jeli podczas naprawy zdarzy sii wyciek gazu chÊodniczego, nie naleÍy go dotykaÚ. · Gaz chÊodniczy moÍe spowodowaÚ odmroÍenia. Nie naleÍy mieszaÚ powietrza ani gazów innych niÍ czynnik chÊodniczy uÍywany w urzÓdzeniu. · Jeli powietrze dostanie sii do systemu chÊodniczego, wytwarza sii w nim nadmiernie wysokie cinienie, mogÓce prowadziÚ do zniszczenia urzÓdzenia lub zranienia osób. Wszystkie baterie w pilocie naleÍy wymieniaÚ na nowe tego samego typu. Nie naleÍy mieszaÚ starych i nowych baterii ani róÍnych typów baterii. · Wystipuje ryzyko poÍaru lub awarii urzÓdzenia. Jeli podczas instalacji zdarzy sii wyciek gazu chÊodniczego, pomieszczenie naleÍy niezwÊocznie wywietrzyÚ. · Gaz moÍe byÚ szkodliwy dla zdrowia. ZÊomowanie urzÓdzenia, oleju chÊodzÓcego oraz pozostaÊych czici naleÍy przeprowadziÚ zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami. Nie naleÍy ÊadowaÚ ani rozbieraÚ baterii. Baterii nie naleÍy wyrzucaÚ do ognia. POLSKI · MogÓ sii spaliÚ lub wybuchnÓÚ. Nie naleÍy uruchamiaÚ klimatyzatora na dÊugi czas gdy wilgotnoÚ jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostajÓ otwarte. · MoÍe wystÓpiÚ kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie mebli. Jeli pÊyn z baterii dostanie sii na skóri lub ubrania, naleÍy dokÊadnie zmyÚ je czystÓ wodÓ. Nie naleÍy uÍywaÚ pilota, jeli baterie wyciekÊy...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy K09AH jest łatwy w użyciu?

79 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że LG K09AH jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

0022128911101015
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.95
= 2.29

Przeciętny wynik wynosi 6.95, a średnia różnica 2.29.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy K09AH jest bardzo wydajny?

79 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że LG K09AH jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

0121510111081417
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.27
= 2.28

Przeciętny wynik wynosi 7.27, a średnia różnica 2.28.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy K09AH jest solidny i wytrzymały?

79 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz LG K09AH jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

013371388111213
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.82
= 2.40

Przeciętny wynik wynosi 6.82, a średnia różnica 2.4.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy K09AH ma dobry stosunek ceny do jakości?

79 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

0022791011101018
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.22
= 2.25

Przeciętny wynik wynosi 7.22, a średnia różnica 2.25.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.