Znajdź opinie o wszystkich produktach: łatwość obsługi, wydajność, solidność i stosunek cena/jakość.

Porównaj opinie i kup najtaniej!

15,826,460 opinii

4,270 marek
289,256 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników IIYAMA PROLITE E2208HDSVDzięki nieocenionej bazie danych, 5 opinii o IIYAMA PROLITE E2208HDSV, Diplotop porównuje IIYAMA PROLITE E2208HDSV z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.
Linki sponsorowane
Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

  Wszystkie numery referencyjne IIYAMA
  Najpopularniejsze produkty IIYAMA
Wybierz i porównaj

Wybierz produkty (zaznacz pola), a następnie kliknij przycisk „Porównaj”.

wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o IIYAMA PROLITE E2208HDSV

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi IIYAMA PROLITE E2208HDSV jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chcesz się upewnić, że IIYAMA PROLITE E2208HDSV spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale nie wszyscy tak uważają. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla IIYAMA PROLITE E2208HDSV (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Skrót instrukcji:
SprawdY, czy znajduj¹ siê one w opakowaniu razem z monitorem. Je¿eli czegooe brakuje lub cooe jest uszkodzone, skontaktuj siê ze swym lokalnym dostawc¹ firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama. 1 Przewód CAUTION zasilaj¹cy* Przewód audio Przewód sygna³owy ze z³¹czem D-Sub Podstawa Przewód DVI-D*2 Instrukcja obs³ugi 1 PRZESTROGA * Parametry znamionowe przewodu zasilaj¹cego dla obszarów, gdzie stosowane jest napiêcie 120V w sieci, wynosz¹ 10A/125V. Je¿eli korzystasz z zasilania o wy¿szych parametrach znamionowych ni¿ podane powy¿ej, musi byæ stosowany przewód zasilaj¹cy o parametrach znamionowych 10A/250V. Jednak¿e skutkiem wyst¹pienia jakichkolwiek problemów lub uszkodzenia spowodowanego przez stosowanie przewodu zasilaj¹cego nie dostarczonego przez firmê iiyama jest utrata wa¿nooeci wszelkich gwarancji. *2 Akcesoria dla ProLite E2208HDS. 4 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR PLE2208HDS-plk-M043C01. P65 8 2008-11-27, 16:30 INSTALOWANIE I DEMONTOWANIE STOJAKA Monitor wyposa¿ony jest podstawê. Jeoeli chcia³abyoe/chcia³byoe zamocowaæ monitor na oecianie, postêpuj zgodnie z podanymi instrukcjami w celu usuniêcia podstawy. W przypadku, gdy zaistnieje koniecznooeæ zwrotu towaru, prosimy upewniæ siê, ¿e podstawa zosta³a do³¹czona. PRZESTROGA Umieoeciæ monitor na stabilnej powierzchni. Monitor mo¿e spowodowaæ obra¿enia cia³a lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia. Nie dopuszczaæ do silnych uderzeñ monitora. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie. Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka od³¹czyæ przewody monitora, aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenia...
Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy PROLITE E2208HDSV jest łatwy w użyciu?

5 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że IIYAMA PROLITE E2208HDSV jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.20
= 3.76

Przeciętny wynik wynosi 7.2, a średnia różnica 3.76.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy PROLITE E2208HDSV jest bardzo wydajny?

5 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że IIYAMA PROLITE E2208HDSV jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 3.69

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 3.69.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy PROLITE E2208HDSV jest solidny i wytrzymały?

5 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz IIYAMA PROLITE E2208HDSV jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.80
= 3.54

Przeciętny wynik wynosi 6.8, a średnia różnica 3.54.
 
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy PROLITE E2208HDSV ma dobry stosunek ceny do jakości?

5 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 3.79

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 3.79.

  Poznaj naszych partnerów   Skontaktuj się z Diplotop   Ostatnie opinie   Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
  Główne marki
Nowe produkty
  Mapa strony
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.