25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HOTPOINT OS 997D C IX/HADzięki nieocenionej bazie danych, 1 opinii o HOTPOINT OS 997D C IX/HA, Diplotop porównuje HOTPOINT OS 997D C IX/HA z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla HOTPOINT OS 997D C IX/HA.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne HOTPOINT
Najpopularniejsze produkty HOTPOINT
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HOTPOINT OS 997D C IX/HA

Użytkownicy słabo ocenili HOTPOINT OS 997D C IX/HA w kategorii przyjazności dla użytkownikaUżytkownicy uważają, że jest bardzo nietrwały., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między HOTPOINT OS 997D C IX/HA i innymi produktami.

Zdaniem użytkowników, to nie jest wydajne., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Przeciętny Kowalski uważa, że produkt jest drogi Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla HOTPOINT OS 997D C IX/HA przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
wtedy bêdzie mo¿na w³o¿yæ pizzê. Przepis na PIZZÊ : Przepis na 3 lub 4 pizze: 1000 g m¹ki, 500 g wody, 20 g soli, 20 g cukru, 10 cl oliwy z oliwek, 20 g œwie¿ych dro¿d¿y (lub 2 torebki dro¿d¿y w proszku) • Wyrastanie w temperaturze pokojowej: 1 godzina lub w piekarniku po w³¹czeniu rêcznej funkcji NISKA TEMPERATURA w temperaturze 40° przez oko³o 30/45 minut. Umieœciæ DIVIDER na pó³ce DIVIDER „D” tak, aby dwa sworznie oraz strza³ki by³y zwrócone w stronê tylnej czêœci piekarnika. Jeœli DIVIDER zostanie umieszczony w prawid³owy sposób, na przedniej czêœci jego ramy pojawia siê napis „OPENSPACE”. Piekarnik emituje sygna³ dŸwiêkowy potwierdzaj¹cy prawid³owe umiejscowienie DIVIDERA i umo¿liwia korzystanie z dwóch komór Main i Small Space, oddzielnie lub równoczeœnie. Podczas pieczenia mo¿na zawsze: - zmieniæ funkcjê pieczenia, obracaj¹c pokrêt³em FUNKCJE SMALL SPACE; - zmieniæ temperaturê pos³uguj¹c siê pokrêt³em TEMPERATURY; - zaprogramowaæ czas trwania pieczenia i godzinê jego zakoñczenia; - przerwaæ pieczenie, obracaj¹c pokrêt³o FUNKCJE SMALL SPACE na pozycjê „0”. W przypadku zaniku zasilania, jeœli temperatura w piekarniku nie spad³a zanadto, system, w który jest wyposa¿one urz¹dzenie, po przywróceniu zasilania wznawia program od momentu jego przerwania. Aby sprawdziæ na wyœwietlaczu poziom mocy, jak¹ mo¿na wykorzystaæ do pieczenia, w zakresie od 5% do 100%, nale¿y obracaæ pokrêt³em TEMPERATURY. Wysoka temperatura, skierowana bezpoœrednio na ruszt, jest zalecana dla potraw wymagaj¹cych wysokiej temperatury na Przepis na CHLEB (maksymalna iloœæ ciasta) : Sk³adniki: • 1,3 kg m¹ki • 700 gr wody • 25 gr soli • 50 gr œwie¿ych dro¿d¿y piekarskich lub 4 torebki dro¿d¿y w proszku...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy OS 997D C IX/HA jest łatwy w użyciu?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT OS 997D C IX/HA jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00001000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 4.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 4, a średnia różnica 0.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy OS 997D C IX/HA jest bardzo wydajny?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT OS 997D C IX/HA jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00001000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 4.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 4, a średnia różnica 0.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy OS 997D C IX/HA jest solidny i wytrzymały?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HOTPOINT OS 997D C IX/HA jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00001000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 4.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 4, a średnia różnica 0.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy OS 997D C IX/HA ma dobry stosunek ceny do jakości?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00001000000
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 4.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 4, a średnia różnica 0.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.