25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HITACHI DZ-HS500E(UK)Dzięki nieocenionej bazie danych, 252 opinii o HITACHI DZ-HS500E(UK), Diplotop porównuje HITACHI DZ-HS500E(UK) z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla HITACHI DZ-HS500E(UK).

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne HITACHI
Najpopularniejsze produkty HITACHI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HITACHI DZ-HS500E(UK)

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi HITACHI DZ-HS500E(UK) jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli chcesz się upewnić, że HITACHI DZ-HS500E(UK) spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HITACHI DZ-HS500E(UK) (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
· Nie pozostawiaj kamery DVD z ekranem LCD wystawionym na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych. Mo e to spowodowa awari. Nie u ywaj kamery DVD w pobli u telewizora lub odbiornika radiowego: · Mo e to spowodowa zak ócenia w odbiorze sygna u telewizyjnego i radiowego. 6 Nie u ywaj kamery DVD w pobli u silnych róde fal radiowych lub magnetycznych. · Je li kamera DVD jest u ywana w pobli u silnych róde fal radiowych, róde pola magnetycznego, takich jak nadajniki radiowe lub urz dze elektrycznych, nagrywanie lub odtwarzanie mo e zosta przerwane; mog równie pojawi si zak ócenia obrazu i d wi ku. Szumy mog pojawi si równie podczas odtwarzania normalnie nagranego obrazu i d wi ku. W skrajnym przypadku mo e doj do awarii urz dzenia. Polska Nie wystawiaj kamery DVD na dzia anie sadzy ani pary: · G sta sadza lub para mog uszkodzi obudow urz dzenia lub spowodowa jego awari. Nie u ywaj kamery DVD w miejscach, gdzie mo e mie kontakt z gazami korozyjnymi: · Je li kamera DVD jest u ywana w miejscach, gdzie mo e mie kontakt ze spalinami wydzielanymi przez silniki, gazami korozyjnymi, takimi jak siarczek wodoru lub siarka, obecne w rejonach wyst powania gor cych róde , zewn trzne lub wewn trzne z cza urz dzenia lub z cza akumulatora mog korodowa , uniemo liwiaj c normalne dzia anie lub powoduj c brak zasilania. Nie u ywaj kamery DVD w pobli u nawil acza ultrad wi kowego: · Cz steczki wapnia i innych zwi zków chemicznych rozpylanych wraz z wod mog yby osiada na g owicy optycznej kamery DVD, uniemo liwiaj c normaln prac urz dzenia. Nie wystawiaj kamery DVD na dzia anie rodków owadobójczych: · rodek owadobójczy, który dosta by si do wn trza kamery DVD móg by spowodowa zabrudzenie soczewki g owicy lasera, uniemo liwiaj c normaln prac urz dzenia. Przed zastosowaniem rodków owadobójczych nale y wy czy kamer i nakry j foli itp...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DZ-HS500E(UK) jest łatwy w użyciu?

252 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HITACHI DZ-HS500E(UK) jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

872515293332342859
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.01
= 2.62

Przeciętny wynik wynosi 7.01, a średnia różnica 2.62.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DZ-HS500E(UK) jest bardzo wydajny?

252 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HITACHI DZ-HS500E(UK) jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

845616293329413051
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.94
= 2.57

Przeciętny wynik wynosi 6.94, a średnia różnica 2.57.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DZ-HS500E(UK) jest solidny i wytrzymały?

252 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HITACHI DZ-HS500E(UK) jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

760313273527433952
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.21
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 7.21, a średnia różnica 2.46.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DZ-HS500E(UK) ma dobry stosunek ceny do jakości?

252 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1634510392128353457
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.90
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 6.9, a średnia różnica 2.83.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.