25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI EC 430EREDDzięki nieocenionej bazie danych, 1 opinii o DELONGHI EC 430ERED, Diplotop porównuje DELONGHI EC 430ERED z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI EC 430ERED.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne DELONGHI
Najpopularniejsze produkty DELONGHI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI EC 430ERED

Użytkownicy DELONGHI EC 430ERED oceniają go jako bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uznali produkt za bardzo niezawodny., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między DELONGHI EC 430ERED i innymi produktami.

Zdaniem nabywców, produkt jest bardzo wydajny., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Przeciętny Kowalski uznał, że produkt wart jest swojej ceny Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla DELONGHI EC 430ERED przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
JeÊli to nie zostanie wykonane, w trakcie przygotowywania kawy moe dojÊç do wycieków wody po bokach uchwytu z filtrem do pastylek. Wykonaç czynnoÊci opisane w punktach 5, 6 i 7 poprzedniego paragrafu (jak przygotowaç kaw´ 76 przewidujàc okoo 100 gram dla kadej kawy cappuccino, które pragnie si´ przygotowaç. Mleko powinno byç zimne z lodówki (nie ciepe!). Wybierajàc rozmiary naczynia naley pami´taç, e obj´toÊç mleka zwi´kszy si´ 2- lub 3- krotnie. UWAGA: zaleca si´ stosowaç mleko pótuste, schodzone w lodówce. Ustawiç naczynie z mlekiem pod kocówk´ do kawy cappuccino (rys. Zanurzyç kocówk´ do kawy cappuccino w mleku na g´bokoÊç okoo 2 cm i obróciç pokr´to pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 21) (w zalenoÊci od tego jak bardzo zostanie obrócone pokr´to, mona regulowaç iloÊç pary wydobywajàcej si´ z kocówki do kawy cappuccino). W tym momencie mleko zaczyna zwi´kszaç obj´toÊç i przybieraç wyglàd pianki. Po osiàgni´ciu àdanej temperatury (idealna wartoÊç Czyszczenie i konserwacja wynosi 60°C), naley przerwaç dostarczanie pary obracajàc pokr´to pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po dostarczeniu pary mona zauwayç, i uchodzi ona ze zbiorniczka na krople; spowodowane jest to przez specjalny przyrzàd, który eliminuje pozostaoÊci pary obecne w kotle i odprowadza je do zbiorniczka. Nalaç spienione mleko do filianek zawierajàcych przygotowanà uprzednio kaw´ espresso. Cappuccino jest gotowe: posodziç je do smaku i ewentualnie posypaç piank´ sproszkowanà czekoladà...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 430ERED jest łatwy w użyciu?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 430ERED jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000100
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 8, a średnia różnica 0.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 430ERED jest bardzo wydajny?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 430ERED jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000010
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 9.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 9, a średnia różnica 0.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 430ERED jest solidny i wytrzymały?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI EC 430ERED jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000100
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 8, a średnia różnica 0.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 430ERED ma dobry stosunek ceny do jakości?

1 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000000010
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 9.00
= 0.00

Przeciętny wynik wynosi 9, a średnia różnica 0.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.