Znajdź opinie o wszystkich produktach: łatwość obsługi, wydajność, solidność i stosunek cena/jakość.

Porównaj opinie i kup najtaniej!

15,826,460 opinii

4,270 marek
289,256 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSODzięki nieocenionej bazie danych, 588 opinii o DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO, Diplotop porównuje DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.
Linki sponsorowane
Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

  Wszystkie numery referencyjne DELONGHI
  Najpopularniejsze produkty DELONGHI
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO

Użytkownicy DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO uważają, że jest bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że produkt jest bardzo niezawodny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Jeśli chcesz się upewnić, że DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Produkt jest uważany przez użytkowników za dużo bardziej wydajny niż produkty konkurencyjne., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt otrzymał bardzo dobrą ocenę w kategorii cena/jakość Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Skrót instrukcji:
3) Uywaç filianek uprzednio nagrzanych poprzez wypukanie goràcà wodà albo pozostawiç je na pycie grzewczej na pokrywie wàczonego ekspresu do nagrzania przez co najmniej 20 minut. UWAGA 4: Jeeli ekspres przygotowuje kaw´, parzenie mona przerwaç w dowolnym momencie poprzez naciÊni´cie wczeÊniej wybranego przycisku (rys. 12) lub przycisku (rys. UWAGA 5: Po zakoczeniu parzenia, jeeli chcemy zwi´kszyç iloÊç kawy w filiance, wystarczy trzymaç wciÊni´ty wczeÊniej wybrany przycisk (rys. 12) lub (rys. 13) a do uzyskania àdanej iloÊci ( czynnoÊç t´ naley wykonaç w ciàgu 3 sekund od zakoczenia parzenia). UWAGA 6: Jeeli dioda alarmowa (rozdz. 12 ­ punkt 1) zacznie Êwieciç bez przerwy, naley napeniç pojemnik na wod´. W przeciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy. Pojemnik na wod´ mona wyjàç dopiero po skierowaniu dyszy do kawy do Êrodka ekspresu. (Jest rzeczà normalnà, e po zapaleniu si´ diody alarmowej w pojemniku znajduje si´ jeszcze niewielka iloÊç wody. ) UWAGA 7: ekspres liczy iloÊç zaparzonych kaw. Kadorazowo po 14 wykonanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych) zapala si´ lampka kontrolna bez przerwy (rozdz. 12, punkt 3) informujàca, e pojemnik na fusy jest peny i e naley go opróniç i wyczyÊciç. Dopóki nie wykonamy czyszczenia pojemnika na fusy po kawie, lampka kontrolna nie zgaÊnie i ekspres nie moe przygotowaç kawy. W celu wykonania czyszczenia naley otworzyç klap´ kontrolnà znajdujàcà si´ w przedniej cz´Êci urzàdzenia przy pomocy odpowiedniego uchwytu, (rys. 15); zapali si´ migajàca lampka kontrolna (zob. rozdz. 12 punkt 9); nast´pnie wyjàç, opróniç i wyczyÊciç zbiorniczek na skropliny (rys. Opróniç i starannie wyczyÊciç pojemnik na fusy starajàc si´ usunàç wszystkie pozostaoÊci kawy, które mogy si´ zebraç na jego dnie. Osuszyç take ewentualne skropliny, które osadziy si´ we wn´trzu ekspresu pod zbiorniczkiem na skropliny...
KOMENTARZE

 używam go w pracy i jak na potrzeby sklepu jest ok. kawa pyszna, prosta obsługa., jest doskonały w użytku. Jest ok, o matko, ooioipiopiopiop iop ipoiop pio ppo po io piop. Jest ok. często trzeba go odkamieniać. , fajny jest . Niezawodny. oszczędny. niezbyt intuicyjne odkamienianie., jestem z niego zadowolona. łatwy w użyciu, robi świetne kawy i pianki., jest ok, jest ok.

 aaaaaaaaaasdffffffvn fgggggggggg, ekspres jest super. Ytgf87edhn 685e 4we7 , zaje fajny, super, kawa extra, prosty w obsłudze.
Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EAM 2600 CAFFE CORSO jest łatwy w użyciu?

588 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.77
= 2.49

Przeciętny wynik wynosi 7.77, a średnia różnica 2.49.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EAM 2600 CAFFE CORSO jest bardzo wydajny?

588 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.55
= 2.41

Przeciętny wynik wynosi 7.55, a średnia różnica 2.41.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EAM 2600 CAFFE CORSO jest solidny i wytrzymały?

588 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.60
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 7.6, a średnia różnica 2.46.
 
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EAM 2600 CAFFE CORSO ma dobry stosunek ceny do jakości?

588 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.63
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 7.63, a średnia różnica 2.46.

  Poznaj naszych partnerów   Skontaktuj się z Diplotop   Ostatnie opinie   Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
  Główne marki
Nowe produkty
  Mapa strony
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.