25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI E SAM 3500. SDzięki nieocenionej bazie danych, 55 opinii o DELONGHI E SAM 3500. S, Diplotop porównuje DELONGHI E SAM 3500. S z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI E SAM 3500. S.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne DELONGHI
Najpopularniejsze produkty DELONGHI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI E SAM 3500. S

Użytkownicy DELONGHI E SAM 3500. S uważają, że jest bardzo łatwy w obsłudze.Przeciętnie użytkownicy uważają, że produkt jest dużo bardziej niezawodny niż produkty konkurencji., W tej kwestii użytkownicy są jednomyślni. Możesz zajrzeć na forum DELONGHI E SAM 3500. S aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy ocenili produkt jako bardzo wydajny., Oraz wielu użytkowników podziela to zdanie. Produkt jest tani jak barszcz Możesz pobrać instrukcję dla DELONGHI E SAM 3500. S aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
12) o jeden rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zob. rozdz. Przekr´caç o jeden rowek a do osiàgni´cia zadowalajàcego wypywania kawy. 59 PL UWAGA 2: Jeeli kawa wypywa zbyt szybko i pianka jest nieodpowiednia, naley przesunàç odrobin´ pokr´to stopnia zmielenia kawy (rys. 12) o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zob. rozdz. Naley uwaaç, aby nie przekr´caç zbyt mocno pokr´ta stopnia zmielenia kawy, gdy w przypadku przygotowywania 2 filianek, kawa moe wypywaç kropla po kropli. UWAGA 3: Aby uzyskaç cieplejszà kaw´: · Jeeli tu po wàczeniu ekspresu chce si´ przygotowaç jednà maà filiank´ kawy (mniej ni 60 cl), naley wykorzystaç goràcà wod´ z pukania do podgrzania filianek. Jeeli zaÊ od ostatniego parzenia min´y wi´cej ni 2/3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy naley nagrzaç dystrybutor naciskajàc przycisk (rys. Pozwoliç, aby woda spyn´a do zbiorniczka na skropliny znajdujàcego si´ poniej albo wykorzystaç jà do napenienia (a potem oprónienia) filianki, którà w ten sposób nagrzejemy przed jej uyciem. · Nie uywaç zbyt grubych filianek, bo absorbujà one zbyt duo ciepa, chyba e zostanà uprzednio podgrzane. · Uywaç filianek uprzednio nagrzanych poprzez wypukanie goràcà wodà albo pozostawiç je na pycie grzewczej na pokrywie ekspresu do nagrzania przez co najmniej 20 minut. UWAGA 4: Jeeli ekspres przygotowuje kaw´, parzenie mona przerwaç w dowolnym momencie poprzez naciÊni´cie wczeÊniej wybranego przycisku lub lub. UWAGA 5: Po zakoczeniu parzenia, jeeli chcemy zwi´kszyç iloÊç kawy w filiance, wystarczy trzymaç wciÊni´ty wczeÊniej wybrany przycisk lub lub a do uzyskania àdanej iloÊci (czynnoÊç t´ naley wykonaç w ciàgu 3 sekund od zakoczenia parzenia). UWAGA 6: kiedy na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat: NAPE¸NIå ZBIORNIK naley napeniç zbiornik wodà, w przeciwnym razie urzàdzenie nie przystàpi do parzenia kawy...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3500. S jest łatwy w użyciu?

55 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 3500. S jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

000026643925
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.31
= 1.99

Przeciętny wynik wynosi 8.31, a średnia różnica 1.99.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3500. S jest bardzo wydajny?

55 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 3500. S jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

000115366627
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.44
= 1.94

Przeciętny wynik wynosi 8.44, a średnia różnica 1.94.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3500. S jest solidny i wytrzymały?

55 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI E SAM 3500. S jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

0010246521025
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.31
= 2.08

Przeciętny wynik wynosi 8.31, a średnia różnica 2.08.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3500. S ma dobry stosunek ceny do jakości?

55 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

100003496923
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.38
= 1.95

Przeciętny wynik wynosi 8.38, a średnia różnica 1.95.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.