25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI E SAM 3300. SDzięki nieocenionej bazie danych, 15 opinii o DELONGHI E SAM 3300. S, Diplotop porównuje DELONGHI E SAM 3300. S z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI E SAM 3300. S.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne DELONGHI
Najpopularniejsze produkty DELONGHI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI E SAM 3300. S

Średnio użytkownicy uważają, że DELONGHI E SAM 3300. S jest bardzo praktyczny.Produkt został wysoko oceniony za niezawodność i solidność., Oraz wielu użytkowników podziela to zdanie. Możesz zajrzeć na forum DELONGHI E SAM 3300. S aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy uznali produkt za bardzo wydajny., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Nabywcy uważają, że produkt jest bardzo tani Możesz pobrać instrukcję dla DELONGHI E SAM 3300. S aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
rozdz. UWAGA 3: Aby uzyskaç cieplejszà kaw´: 1) Jeeli tu po wàczeniu ekspresu chce si´ przygotowaç jednà maà filiank´ kawy (mniej ni 60 cl), naley wykorzystaç goràcà wod´ z pukania do podgrzania filianek (patrz rada rozdz. 3 punkt 5). Jeeli zaÊ od ostatniego parzenia min´y wi´cej ni 2-3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy naley nagrzaç dystrybutor naciskajàc przycisk (rys. Pozwoliç, aby woda spyn´a do zbiorniczka na skropliny znajdujàcego si´ poniej albo wykorzy- Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 PL Rys. 8 INSTRUKCJA OBS¸UGI 196 staç jà do napenienia (a potem oprónienia) filianki, którà w ten sposób nagrzejemy przed jej uyciem. 2) Nie uywaç zbyt grubych filianek, bo absorbujà one zbyt duo ciepa, chyba e zostanà uprzednio podgrzane. 3) Uywaç filianek uprzednio nagrzanych poprzez wypukanie goràcà wodà albo pozostawiç je na pycie grzewczej na pokrywie wàczonego ekspresu do nagrzania przez co najmniej 20 minut. UWAGA 4: Jeeli ekspres przygotowuje kaw´, parzenie mona przerwaç w dowolnym momencie poprzez naciÊni´cie wczeÊniej wybranego przycisku (rys. 12) lub przycisku (rys. UWAGA 5: Po zakoczeniu parzenia, jeeli chcemy zwi´kszyç iloÊç kawy w filiance, wystarczy trzymaç wciÊni´ty wczeÊniej wybrany przycisk (rys. 12) lub (rys. 13) a do uzyskania àdanej iloÊci ( czynnoÊç t´ naley wykonaç w ciàgu 3 sekund od zakoczenia parzenia). (rozdz. 12 ­ punkt 1) zacznie Êwieciç UWAGA 6: Jeeli dioda alarmowa bez przerwy, naley napeniç pojemnik na wod´. W przeciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy. Pojemnik na wod´ mona wyjàç dopiero po skierowaniu dyszy do kawy do Êrodka ekspresu. (Jest rzeczà normalnà, e po zapaleniu si´ diody alarmowej w pojemniku znajduje si´ jeszcze niewielka iloÊç wody. ) UWAGA 7: ekspres liczy iloÊç zaparzonych kaw. Kadorazowo po 14 wykonanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych) zapala si´ lampka kontrolna bez przerwy (rozdz. 12, punkt 3) informujàca, e pojemnik na fusy jest peny i e naley go opróniç i wyczyÊciç...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3300. S jest łatwy w użyciu?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 3300. S jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000103029
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.93
= 1.57

Przeciętny wynik wynosi 8.93, a średnia różnica 1.57.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3300. S jest bardzo wydajny?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 3300. S jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000212028
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.53
= 1.89

Przeciętny wynik wynosi 8.53, a średnia różnica 1.89.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3300. S jest solidny i wytrzymały?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI E SAM 3300. S jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000212028
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.53
= 1.89

Przeciętny wynik wynosi 8.53, a średnia różnica 1.89.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 3300. S ma dobry stosunek ceny do jakości?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00010102137
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.47
= 2.06

Przeciętny wynik wynosi 8.47, a średnia różnica 2.06.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.