25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI E SAM 2200. SDzięki nieocenionej bazie danych, 147 opinii o DELONGHI E SAM 2200. S, Diplotop porównuje DELONGHI E SAM 2200. S z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI E SAM 2200. S.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne DELONGHI
Najpopularniejsze produkty DELONGHI
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI E SAM 2200. S

Użytkownicy DELONGHI E SAM 2200. S uważają, że jest bardzo łatwy w obsłudze.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między DELONGHI E SAM 2200. S i innymi produktami.

Użytkownicy ocenili produkt jako bardzo wydajny., Ale zdania użytkowników są podzielone. Użytkownicy twierdzą, że cena jest odpowiednia w stosunku do oferowanych usług Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla DELONGHI E SAM 2200. S przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
3) Uywaç filianek uprzednio nagrzanych poprzez wypukanie goràcà wodà albo pozostawiç je na pycie grzewczej na pokrywie wàczonego ekspresu do nagrzania przez co najmniej 20 minut. UWAGA 4: Jeeli ekspres przygotowuje kaw´, parzenie mona przerwaç w dowolnym momencie poprzez naciÊni´cie wczeÊniej wybranego przycisku (rys. 12) lub przycisku (rys. UWAGA 5: Po zakoczeniu parzenia, jeeli chcemy zwi´kszyç iloÊç kawy w filiance, wystarczy trzymaç wciÊni´ty wczeÊniej wybrany przycisk (rys. 12) lub (rys. 13) a do uzyskania àdanej iloÊci ( czynnoÊç t´ naley wykonaç w ciàgu 3 sekund od zakoczenia parzenia). UWAGA 6: Jeeli dioda alarmowa (rozdz. 12 ­ punkt 1) zacznie Êwieciç bez przerwy, naley napeniç pojemnik na wod´. W przeciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy. Pojemnik na wod´ mona wyjàç dopiero po skierowaniu dyszy do kawy do Êrodka ekspresu. (Jest rzeczà normalnà, e po zapaleniu si´ diody alarmowej w pojemniku znajduje si´ jeszcze niewielka iloÊç wody. ) UWAGA 7: ekspres liczy iloÊç zaparzonych kaw. Kadorazowo po 14 wykonanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych) zapala si´ lampka kontrolna bez przerwy (rozdz. 12, punkt 3) informujàca, e pojemnik na fusy jest peny i e naley go opróniç i wyczyÊciç. Dopóki nie wykonamy czyszczenia pojemnika na fusy po kawie, lampka kontrolna nie zgaÊnie i ekspres nie moe przygotowaç kawy. W celu wykonania czyszczenia naley otworzyç klap´ kontrolnà znajdujàcà si´ w przedniej cz´Êci urzàdzenia przy pomocy odpowiedniego uchwytu, (rys. 15); zapali si´ migajàca lampka kontrolna (zob. rozdz. 12 punkt 9); nast´pnie wyjàç, opróniç i wyczyÊciç zbiorniczek na skropliny (rys. Opróniç i starannie wyczyÊciç pojemnik na fusy starajàc si´ usunàç wszystkie pozostaoÊci kawy, które mogy si´ zebraç na jego dnie. Osuszyç take ewentualne skropliny, które osadziy si´ we wn´trzu ekspresu pod zbiorniczkiem na skropliny...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 2200. S jest łatwy w użyciu?

147 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 2200. S jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01561016615221749
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.54
= 2.48

Przeciętny wynik wynosi 7.54, a średnia różnica 2.48.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 2200. S jest bardzo wydajny?

147 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI E SAM 2200. S jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

02279141719201740
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.35
= 2.36

Przeciętny wynik wynosi 7.35, a średnia różnica 2.36.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 2200. S jest solidny i wytrzymały?

147 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI E SAM 2200. S jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

02567171615261439
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.27
= 2.42

Przeciętny wynik wynosi 7.27, a średnia różnica 2.42.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E SAM 2200. S ma dobry stosunek ceny do jakości?

147 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

33466161418202136
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.16
= 2.62

Przeciętny wynik wynosi 7.16, a średnia różnica 2.62.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.