Znajdź opinie o wszystkich produktach: łatwość obsługi, wydajność, solidność i stosunek cena/jakość.

Porównaj opinie i kup najtaniej!

15,826,460 opinii

4,270 marek
289,256 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BOSCH CLASSIXX 5Dzięki nieocenionej bazie danych, 3543 opinii o BOSCH CLASSIXX 5, Diplotop porównuje BOSCH CLASSIXX 5 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.
Linki sponsorowane
Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

  Wszystkie numery referencyjne BOSCH
  Najpopularniejsze produkty BOSCH
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BOSCH CLASSIXX 5

Użytkownicy BOSCH CLASSIXX 5 oceniają go jako bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uznali produkt za bardzo niezawodny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Jeśli chcesz się upewnić, że BOSCH CLASSIXX 5 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Użytkownicy uznali, że produkt wart jest swojej ceny Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BOSCH CLASSIXX 5 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Skrót instrukcji:
8, 0,. : zmniejszonaprêdkoæ odwirowania (wartoci prêdkoci zale¿ne od danego mode lu). K: wykonany zostaje dodatkowy cykl p³ukania. I: cykl p³ukania ulega skróceniu. e: poszczególne czêci odzie¿y le¿¹ swobodnie w bêbnie, co pozwala unikn¹æ ich zmiêcia. P: wykonany zostaje cykl prania wstêpnego. d: aktualnie wykonywany program zostaje przerwany. M: Zostajew³¹czony wybrany program. Zapala siê lampka kontrolna «d - Q». ! Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie mo¿na uruchomiæ pralki, gdy drzwiczki do ³adowa nia nie s¹ prawid³owo zamkniête. rodki pior¹ce i dodatki Mo¿na stosowaæ wszystkie powszechnie u¿ywane rodki pior¹ce do pralek automatycz nych. ! Nie u¿ywaæ w pralce rodków pior¹cych z rozpuszczalnikami! Niebezpieczeñstwo wybuchu! 8 pl ! Nie u¿ywaæ dodatków, rodków w sprayu do czyszczenia lub do usuwania plam w po bli¿u urz¹dzenia, poniewa¿ mog¹ spowo dowaæ jego uszkodzenia. ! Przechowywaæ rodki pior¹ce i dodatki w miejscu bezpiecznym, niedostêpnym dla dzieci. Iloæ rodka pior¹cego Tylko prawid³owe dozowanie rodka pior¹cego gwarantuje dobry wynik prania. Przestrzegaj zaleceñ producenta. Pierwszy cykl prania Wykonaæ pierwszy cykl prania bez odzie¿y w pralce, aby usun¹æ resztki wody, które mog³y pozostaæ wewn¹trz bêbna po próbach wykona nych w fabryce. m Wlej do komory II zbiornika na rodek pior¹cy, oko³o 2 litrów wody i dodaj pó³ po jemnika z podzia³k¹ zwyk³ego rodka pior¹cego. m Ustaw programator na «y 90 ºC». Wskanik «d - Q» miga. m Nacinij przycisk «M». Wskanik «d - Q» wieci siê w sposób nieprzerywany. m Kiedy lampka kontrolna «4 - m»zacznie migaæ, ustaw programator na «0». Przygotowanie odzie¿y do prania Segregowanie odzie¿y m Posegreguj odzie¿ wed³ug symboli znaj duj¹cych siê na metkach. ! Na wyrobach z dzianin we³nianych lub z do mieszk¹ we³ny powinna znajdowaæ siê in formacja «Nie ulega kurczeniu» lub «Mo¿na praæ w pralce»...
KOMENTARZE

 po 5 latach intensywnego używania (średnio około 50 prań w miesiącu)wciąż działa, dobra pralka. Doskonały sprzęt, bardzo dobra pralka, jest dobra. 4re e53 3545, jest ok. Bardzo dobra pralka!, mam pralke 3 lata i jestem zadowolona, pralka ok, dobra pralka.

 jeszcze nie używałem, super bajer git majonez.. Super pralka ! polecam , polecam naprawde warta jest kupna:), jest ok. Dawno dawno temu bala sobie pralka, bardzo dobra pralka.. Wszystko okej, niezła w okresie gwarancyjnym, fajna prala!, calkiem dobra.

 zdecydowanie polecam, fajna praleczka. Jest dobra pralka cicha i naprawde bardzo dobrze dopiera ciuszki, dobra pralka to jest, bardzo dobra i cicha pralka. Bardzo niezawodna, używamy takiej w akademiku i bardzo się sprawdza. robi około trzech prań dziennie, bardzo wytrwała., jestem zadowolona z użytkowania tej pralki. jest wydajna i cicha.. Pralka ok. nawet nie sprawia problemów, przymusowe ocenianie przed pobraniem instrukcji jest bezsensu, skoro pobieram instrukcję, to może znaczyć, że jeszcze niewiele mogę powiedzieć o tym modelu.
Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CLASSIXX 5 jest łatwy w użyciu?

3543 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH CLASSIXX 5 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.43
= 2.65

Przeciętny wynik wynosi 7.43, a średnia różnica 2.65.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CLASSIXX 5 jest bardzo wydajny?

3543 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH CLASSIXX 5 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.25
= 2.51

Przeciętny wynik wynosi 7.25, a średnia różnica 2.51.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CLASSIXX 5 jest solidny i wytrzymały?

3543 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BOSCH CLASSIXX 5 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.35
= 2.55

Przeciętny wynik wynosi 7.35, a średnia różnica 2.55.
 
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy CLASSIXX 5 ma dobry stosunek ceny do jakości?

3543 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.22
= 2.73

Przeciętny wynik wynosi 7.22, a średnia różnica 2.73.

  Poznaj naszych partnerów   Skontaktuj się z Diplotop   Ostatnie opinie   Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
  Główne marki
Nowe produkty
  Mapa strony
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.