25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BEHRINGER X V-AMPDzięki nieocenionej bazie danych, 348 opinii o BEHRINGER X V-AMP, Diplotop porównuje BEHRINGER X V-AMP z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BEHRINGER X V-AMP.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne BEHRINGER
Najpopularniejsze produkty BEHRINGER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BEHRINGER X V-AMP

Użytkownicy BEHRINGER X V-AMP uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Jeśli chcesz się upewnić, że BEHRINGER X V-AMP spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt otrzymał bardzo dobrą ocenę w kategorii cena/jakość Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BEHRINGER X V-AMP (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Pokrêt³o ADJUST reguluje intensywnoæ efektu w presecie. Prêdkoæ efektu ustawia siê za pomoc¹ przycisku TAP. Ponowne naciniêcie przycisku MODUL. lub wybranie innego parametru koñczy ustawianie. Dok³adny opis efektów modulacyjnych znajduje siê w rozdziale 6 PROCESOR EFEKTÓW. COMPRESSOR: Tym przyciskiem przechodzi siê do menu nd je¿eli dioda w przycisku wieci. Próg zadzia³ania (Threshold) ustawia siê pokrêt³em ADJUST. Przy skrêceniu pokrêt³a ADJUST do oporu w lewo NOISE GATE jest wy³¹czone i dioda nie wieci. Czas zwolnienia (Relase) ustawia siê, pokrêt³em ADJUST przy wciniêtym przycisku TAP. Sposób dzia³ania NOISE GATE opisany jest bli¿ej w rozdziale 6. NOISE G. i COMPR. przechodzi siê do menu konfiguracji. Przyciskiem COMPR. lub NOISE G. prze³¹cza siê miêdzy poszczególnymi rodzajami pracy, co zmienia ogólne ustawienie X V-AMP-a i dostosowuje go przez to do ró¿nych sytuacji w studiu i na scenie. Tabela wszystkich rodzajów pracy oraz dalsze informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale 3 RODZAJE PRACY (CONFIGURATIONS). 4 CONFIGURE. Przez jednoczesne naciniêcie przycisków s Delay to zbli¿one do efektu echa opónienie sygna³u wejciowego. Obracaniem pokrêt³a ADJUST ustawia siê intensywnoæ efektu (echo), a obracaniem pokrêt³a ADJUST przy wciniêtym przycisku TAP wybrzmiewanie (feedback). Rytm wystukiwany na przycisku TAP okrela odstêpy miêdzy poszczególnymi powtórzeniami echa. Naciskaj¹c jednoczenie przycisk DELAY i REVERB , mo¿na przyporz¹dkowaæ peda³owi EXPRESSION okrelon¹ funkcjê (na wywietlaczu pojawia siê PA). Jednoczenie na wywietlaczu pulsuje jedna z prawych diod (Speed, Effect, Volume, Wah). Teraz mo¿na przyporz¹dkowaæ peda³owi jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji: Speed: Aby wybraæ parametr SPEED efektu, nale¿y nacisn¹æ przycisk odpowiedniego modu³u efektów ( lub ) , a nastêpnie krótko nacisn¹æ przycisk TAP: dioda SPEED, TAP i przycisk efektu pulsuj¹...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy X V-AMP jest łatwy w użyciu?

348 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BEHRINGER X V-AMP jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

137121829461446393292
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.77
= 2.89

Przeciętny wynik wynosi 6.77, a średnia różnica 2.89.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy X V-AMP jest bardzo wydajny?

348 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BEHRINGER X V-AMP jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

518628532943364198
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.25
= 2.47

Przeciętny wynik wynosi 7.25, a średnia różnica 2.47.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy X V-AMP jest solidny i wytrzymały?

348 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BEHRINGER X V-AMP jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

85912264036343839101
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.13
= 2.69

Przeciętny wynik wynosi 7.13, a średnia różnica 2.69.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy X V-AMP ma dobry stosunek ceny do jakości?

348 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

75610182923403653121
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.64
= 2.59

Przeciętny wynik wynosi 7.64, a średnia różnica 2.59.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.