25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników AEG-ELECTROLUX EW1170CDzięki nieocenionej bazie danych, 432 opinii o AEG-ELECTROLUX EW1170C, Diplotop porównuje AEG-ELECTROLUX EW1170C z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla AEG-ELECTROLUX EW1170C.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne AEG-ELECTROLUX
Najpopularniejsze produkty AEG-ELECTROLUX
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o AEG-ELECTROLUX EW1170C

Użytkownicy nie mają szczególnych problemów z obsługą AEG-ELECTROLUX EW1170C.Użytkownicy uważają produkt za względnie nietrwały., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Możesz zajrzeć na forum AEG-ELECTROLUX EW1170C aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Użytkownicy uznali, że produkt wart jest swojej ceny Możesz pobrać instrukcję dla AEG-ELECTROLUX EW1170C aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
W przypadku bardzo zabrudzonej odziey lub twardej wody naley uyç wi´kszej iloÊci proszku do prania. Mniejszej iloÊci proszku naley natomiast uyç podczas prania lekko zabrudzonej bielizny lub mniejszego wsadu. Efekt nadmiernego pienienia proszku wskazuje, e uyli Pastwo zbyt duo detergentu. Do pojemnika na Êrodki pioràce naley wsypaç proszek do prania zasadniczego i Êrodek zmi´kczajàcy. Ârodek do prania naley wsypaç do wi´kszej komory znajdujàcej si´ z lewej strony (rys. 1), a pyn zmi´kczajàcy wlaç do mniejszej komory po prawej stronie (rys. Nie naley przekraczaç oznaczonego maksymalnego poziomu detergentów. Ârodek do prania wst´pnego naley woyç bezpoÊrednio do b´bna pralki tu przed rozpocz´ciem prania. 3 70 60 50 0 4 8 0 90 30 4 D CB A L K HG Uruchomienie pralki Przed uruchomieniem pralki naley sprawdziç, czy: · drzwiczki sà prawidowo zamkni´te, · wtyczka przewodu zasilajàcego znajduje si´ w gniazdku, · zawór wodny jest odkr´cony. Ustawiç temperatur´ (rys. 3), wybraç program prania (rys. 4), ewentualnie wcisnàç przyciski opcyjne. Wcisnàç przycisk wàczony/wyàczony (ON/OFF). Lampka kontrolna zapali s´ po ok. 5 sekundach i nastàpi wàczenie blokady drzwi, a pralka rozpocznie prac´. E -7- F TABELA PROGRAMÓW Bawena (waga wsadu: 3,0 kg) Rodzaj wsadu Stopie zabrudzenia Program Tempe- Orientaratura cyjny czas trwania programu Przebieg programu Biaa bielizna Mocno zabrudzona A 90 ~147 Pranie wst´pne, pranie zasadnicze 90°C; 3 cykle pukania; wirowanie 1100 obr. Pranie zasadnicze 90°C; 3 cykle pukania; wirowanie 1100 obr. Pranie zasadnicze 60°C; 3 cykle pukania; wirowanie 1100 obr. Pranie zasadnicze 40°C; 3 cykle pukania; wirowanie 1100 obr. Szybkie pranie zasadnicze 40°C; 3 cykle pukania; wirowanie 1100 obr...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EW1170C jest łatwy w użyciu?

432 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX EW1170C jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

13697226139524935139
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.25
= 2.67

Przeciętny wynik wynosi 7.25, a średnia różnica 2.67.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EW1170C jest bardzo wydajny?

432 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX EW1170C jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

196101234644044733298
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.75
= 2.74

Przeciętny wynik wynosi 6.75, a średnia różnica 2.74.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EW1170C jest solidny i wytrzymały?

432 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz AEG-ELECTROLUX EW1170C jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

162313226141576233122
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.17
= 2.59

Przeciętny wynik wynosi 7.17, a średnia różnica 2.59.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EW1170C ma dobry stosunek ceny do jakości?

432 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

19667246843536035111
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.97
= 2.70

Przeciętny wynik wynosi 6.97, a średnia różnica 2.7.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.