25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ACER VERITON 3700GXDzięki nieocenionej bazie danych, 160 opinii o ACER VERITON 3700GX, Diplotop porównuje ACER VERITON 3700GX z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ACER VERITON 3700GX.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ACER
Najpopularniejsze produkty ACER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ACER VERITON 3700GX

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi ACER VERITON 3700GX jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między ACER VERITON 3700GX i innymi produktami.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla ACER VERITON 3700GX przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
com Program Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzêdziowe Computer Setup (F10) Computer Setup (ciég dalszy) Naglówek Storage (Urzédzenia pamiêci masowej) (ciég dalszy) Opcja Opis Opcje emulacji (ciég dalszy) None (Brak) -- traktowane jako Inne. Diskette (Dyskietka) -- traktowane jako napêd dyskietek. Domy lne warto ci IDE/SATA Multisector Transfers (Transfer wielosektorowy) -- tylko w przypadku urzédze ATA Okre la liczbê sektorów transferowanych podczas operacji wielosektorowej PIO. Mo liwe opcje (w zale no ci od mo liwo ci urzédzenia): Disabled (Wyléczone), 8 i 16. Transfer Mode (Tryb transferu) -- tylko w przypadku urzédze ATA Okre la aktywny tryb transferu danych. Dostêpne opcje (w zale no ci od mo liwo ci urzédze ): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 i Max UDMA. Translation Mode (Tryb translacji) -- tylko w przypadku dysków ATA Umo liwia wybranie trybu translacji dla urzédzenia. Pozwala to na zastosowanie ustawie BIOS wzglêdem dysków i partycji formatowanych w innych systemach. Funkcja ta mo e okaza siê niezbêdna dla u ytkowników starszych wersji systemów UNIX (np. SCO UNIX w wersji 3. Mo liwe opcje: Automatic (Automatycznie), Bit-Shift (Z przesuniêciem bitu), LBA Assisted (Wspomagane LBA), User (U ytkownika) i None (Brak). Device Configuration Typ napêdu (Konfiguracja (ciég dalszy) urzédze ) ATAPI LS-120 (ciég dalszy) Obsluga okre lonych opcji programu Computer Setup mo e siê ró ni w zale no ci od konfiguracji sprzêtu. Program Computer Setup (F10) www. com 7 Oprogramowanie narzêdziowe Computer Setup (F10) Computer Setup (ciég dalszy) Naglówek Storage (Urzédzenia pamiêci masowej) (ciég dalszy) Opcja Device Configuration (Konfiguracja urzédze ) (ciég dalszy) Opis tryb Ä PRZESTROGA: Zazwyczaj BIOStranslacji okre lony automatycznie przez system jest prawidlowy i nie powinien by zmieniany...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy VERITON 3700GX jest łatwy w użyciu?

160 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER VERITON 3700GX jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

81558202136191522
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.52
= 2.56

Przeciętny wynik wynosi 6.52, a średnia różnica 2.56.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy VERITON 3700GX jest bardzo wydajny?

160 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER VERITON 3700GX jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

61910825212825819
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.19
= 2.54

Przeciętny wynik wynosi 6.19, a średnia różnica 2.54.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy VERITON 3700GX jest solidny i wytrzymały?

160 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ACER VERITON 3700GX jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

718810231729231717
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.30
= 2.59

Przeciętny wynik wynosi 6.3, a średnia różnica 2.59.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy VERITON 3700GX ma dobry stosunek ceny do jakości?

160 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

82556232819221626
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.54
= 2.66

Przeciętny wynik wynosi 6.54, a średnia różnica 2.66.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.