25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ACER AT3220Dzięki nieocenionej bazie danych, 132 opinii o ACER AT3220, Diplotop porównuje ACER AT3220 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ACER AT3220.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne ACER
Najpopularniejsze produkty ACER
Znajdź najlepsze produkty
Samochody
GPS
Laptopy i notebooki
Drukarki
Telewizory
Projektory kina domowego
Wzmacniacze do kina domowego
Odtwarzacze MP3
Telefony komórkowe
Pralki
Wypiekacze chleba
Lodówki
Żelazka
Maszyny do szycia
Odkurzacze
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze Blu-ray
Siedzenia samochodowe
Wózki dziecięce
Kosiarki
Szlifierki
Wiertła
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ACER AT3220

Użytkownicy ACER AT3220 uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Ale użytkownicy nie są zgodni w tej kwestii. Możesz zajrzeć na forum ACER AT3220 aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Możesz pobrać instrukcję dla ACER AT3220 aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
(zobacz strona 22) Bezpo redni dost p do kana u Naci nij ten przycisk podczas ogl dania telewizji lub b d c w menu Strojenie, Edycja programu lub Strojenie r czne, a nast pnie, korzystaj c z przycisków numerycznych, wprowad numer kana u. Przycisk zmiany programu w dó / w gór Przycisk steruj cy ASPECT (zobacz strona 18, 19) Przycisk N (normalizacja) Przywraca ustawieniom ich domy lne warto ci. Przycisk TV/AV (zobacz strona 24) Zwi ksza lub zmniejsza o jedn pozycj programow. Gdy funkcja jest ju wy wietlona, naciskaj, aby zwi kszy lub zmniejszy warto wybranego parametru. W trybie gotowo ci przyciski te w czaj odbiornik telewizyjny. Wyciszenie d wi ku ­ prze cznik W czony / Wy czony Przycisk bezpo redniego nagrywania (zobacz strona 17) Prze cznik pomi dzy sygna em telewizyjnym a wej ciem AV. (zobacz strona 24) Przyciski kursora do dokonywania wyboru i regulacji. Wy czenie danego trybu. Przycisk Wstrzymany tekst / Nieruchomy obraz (zobacz strona 21, 23) Przycisk Indeks teletekstu (zobacz strona 23) Przyciski zmiany programu / kana u (0-9) oraz przyciski stron teletekstu. (zobacz strona 21-23) W trybie gotowo ci przyciski te w czaj odbiornik telewizyjny. Przycisk stanu Naci nij, aby wy wietli informacje o stanie dla aktualnej pozycji programowej, nazw programu, numer kana u, tryb MPX, system odbiorczy i tryb ASPECT. Naci nij ponownie, aby usun te informacje. Przycisk zmiany poziomu g o no ci Przyciski do obs ugi magnetowidu / sprz tu DVD (zobacz strona 20) 7 Korzystanie z menu ekranowego (OSD) Dost p do wielu funkcji tego odbiornika telewizyjnego mo na uzyska za po rednictwem systemu menu ekranowych OSD. W celu uzyskania dost pu do pewnych funkcji lub zmiany ich parametrów nale y korzysta z pilota zgodnie z poni szym opisem. Przycisk MENU s u y do otwierania menu g ównych, jak równie do powrotu do poprzedniego menu. Przyciski sterowania kursorem w gór i w dó s u przesuwania kursora i wyboru menu...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AT3220 jest łatwy w użyciu?

132 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER AT3220 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

603614141414261124
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.66
= 2.66

Przeciętny wynik wynosi 6.66, a średnia różnica 2.66.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AT3220 jest bardzo wydajny?

132 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ACER AT3220 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

627314171822141316
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.19
= 2.65

Przeciętny wynik wynosi 6.19, a średnia różnica 2.65.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AT3220 jest solidny i wytrzymały?

132 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ACER AT3220 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

633713151119121330
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.58
= 2.87

Przeciętny wynik wynosi 6.58, a średnia różnica 2.87.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AT3220 ma dobry stosunek ceny do jakości?

132 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

606510191318111727
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.64
= 2.76

Przeciętny wynik wynosi 6.64, a średnia różnica 2.76.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.